Privacyverklaring Persoonsgegevens die worden verwerkt

Sportcentrum De Vlaskoel kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van De Vlaskoel. Wij verkrijgen deze gegevens van u als u bijvoorbeeld een abonnement bij ons afsluit of uw kind opgeeft voor de zwemles. Ook als u onze website www.zwembaddevlaskoel.nl bezoekt, kunt u ons gegevens verstrekken in de vorm van een IP-adres.

De SSRT kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- Geboortedatum
- E-mailadres

Waarom heeft De Vlaskoel deze gegevens nodig
De Vlaskoel verwerkt uw gegevens om uw toegangspassen te registreren waarop uw abonnement staat. Uw toegangspas is persoonsgebonden en daartoe hebben wij deze gegevens nodig.
De geboortedatum wordt gebruikt voor het zwemlestraject. Het e-mailadres wordt enkel gebruikt voor de uitnodiging voor de start van de zwemles, communicatie, bijv. om u te informeren via een nieuwsbrief en voor een klanttevredenheidsonderzoek na een behaald diploma.

Hoe lang bewaart De Vlaskoel gegevens
Wij bewaren uw gegevens zolang u een toegangspas van ons in uw bezit heeft. Als u deze pas inlevert, worden uw gegevens verwijderd.

Delen met anderen
De Vlaskoel verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Websitebezoek
Op de website van De Vlaskoel (www.zwembaddevlaskoel.nl) worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Vlaskoel gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Cameratoezicht
In het zwembad is cameratoezicht voor uw en onze veiligheid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@devlaskoel.nl. De Vlaskoel zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
De Vlaskoel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van De Vlaskoel maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door De Vlaskoel verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met: Sportcentrum De Vlaskoel via info@devlaskoel.nl.
www.zwembaddevlaskoel.nl is een website van SSRT.

Sportcentrum De Vlaskoel is als volgt te bereiken:
Sportlaan 4
7651 LD Tubbergen
0546-623335
info@devlaskoel.nl
K.v.k.: 41031945